Nortrail blir medlem av System Alliance Europe. SAE ble stiftet i 2005 og består for øyeblikket av 45 partnere med 142 filialer i 29 europeiske land. SAE er et samarbeid mellom ledende, mellomstore speditører. Kjernekompetansen er frakt av stykkgods i tillegg til omfattende logistikkløsninger for alle behov over hele Europa.

SAE