• Ser alle miljøtiltak som en langsiktig investering for selskapet.
  • Gjennom systematisk opplæring av våre medarbeidere øker kompetansen om miljøvennlige og bærekraftige løsninger i det daglige arbeidet.
  • Bevisst satser på miljøvennlig og nytt transportmateriale for å minimalisere miljøfotavtrykket til våre transporttjenester.
  • Benytter Euroklasse 6 eller bedre samt bil, bane og båt i kombinasjon med multimodale løsninger der det er mulig for å begrense miljøfotavtrykket.
  • Har grønne avganger fra Kontinentet for farlig gods.
  • Tilbyr Miljøregnskap for alle kunder med CO2 utslipp for samtlige sendinger. Dette kan hentes ut via log-in på egne sider.
  • Fortløpende implementerer utslippsfri distribusjon.
  • Arbeider målrettet mot å bli papirløse.
  • Optimaliserer vår virksomhets samlede energiforbruk.  
  • Samarbeider aktivt med våre partnere og leverandører om forebyggende tiltak i forhold til transport og logistikkbransjens samlede miljøpåvirkninger.
  • Fortløpende implementerer ny miljørelatert lovgiving for å tilse at vi opererer miljømessig optimalt.

Alle våre målsettinger blir fortløpende kontrollert gjennom revisjon og KPI, og kan fremlegges ved forespørsel.

Ønsker du å bidra? Les mer om våre klimakompenserende tiltak her!