Man må først finne ut om godset måler mer enn det veier


Volumgods er enten kubikk/m3 eller lastemeter/LM. Lastemetergods (LM) er gods som ikke kan kombineres med annet gods.
F.eks. gods kan bli ødelagt hvis vi laster annet gods ovenpå, ukurante paller eller det er Farlig gods.
Vi finner lastemeter ved å gjøre dette regnestykket: lengde x bredde / 2,4m som er bilens bredde

1 EUR-pall = 0,4 LM.

Kubikkgods (m3) er gods som ofte har lav vekt (inntil 100kg), lav høyde og vi kan sette annet gods ovenpå da vekten er lav eller vi kan laste 2 paller i høyden. Man har gått mer og mer bort fra m3 gods i Europa, så oftest beregnes sendingen som LM.
Vi finner kubikken ved å gjøre dette regnestykket: lengde x bredde x høyde. 
1 m3 = 333 kg 


Lastemeter / Pall fraktberegnes slik:

Enkel oversikt:
Skandinavia1 lm = 2000 kg1 pall = 800 kg1,20 m lengde * 0,8 m bredde
Europa1 lm = 1850 kg1 pall = 740 kg1,20 m lengde * 0,8 m bredde
Sjøpall1 pall = 1000 kg1,20 m lengde * 1 m bredde
Sjøpall1 pall = 1200 kg1,20 m lengde * 1,20 m bredde