Man må først finne ut om godset måler mer enn det veier


Volumgods er enten kubikk/m3 eller lastemeter/LM. Lastemetergods (LM) er gods som ikke kan kombineres med annet gods.
F.eks. gods kan bli ødelagt hvis vi laster annet gods ovenpå eller vi ikke kan sette 2 paller i høyden eller det er Farlig gods.
Vi finner lastemeter ved å gjøre dette regnestykket: lengde x bredde / 2,4m som er bilens bredde

1 EUR-pall = 0,4 LM.

Kubikkgods (m3) er gods som kan settes ovenpå annet gods da vekten er lav eller vi kan laste 2 paller i høyden.
Vi finner kubikken ved å gjøre dette regnestykket: lengde x bredde x høyde. 
1 m3 = 333 kg 


Lastemeter / Pall fraktberegnes slik:

Enkel oversikt:
Skandinavia1 lm = 2000 kg1 pall = 800 kg1,20 m lengde * 0,8 m bredde
Europa1 lm = 1850 kg1 pall = 740 kg1,20 m lengde * 0,8 m bredde
Sjøpall1 pall = 1000 kg1,20 m lengde * 1 m bredde
Sjøpall1 pall = 1200 kg1,20 m lengde * 1,20 m bredde