Omfang og formål

Formålet med denne policy er å ha en klar og uniform standard for å sikre at våre forretningshandlinger gjøres etter en god etisk standard.
Denne policy gjelder samtlige ansatte hos Norsk Trailer Express AS (refereres videre til som Nortrail) og våre samarbeidspartnere.
 

Mål

Nortrail ønsker å ha et godt og positivt rykte i samtlige aspekter.
Nortrail skal føre seg med integritet, respektere lover, kulturer og rettigheten til individer i alle land hvor Nortrail utfører handel/forretninger.
Etterfølgelse og overholdelse av nasjonal, regional og internasjonale lover og regler er fundamentert i Nortrail.
Forretningsetikk skal overgå det rene minimum, og vi etterstreber oss å være en bedrift våre kunder og partnere kan være stolte av å samarbeide med. I tillegg arbeider vi for å være en bedrift våre medarbeidere kan være stolte av å arbeide for.
Vi bygger CSR på FNs Global Compact’s 10 prinsipper.


Menneskerettigheter

Nortrail Støtter og respekterer vern om internasjonale anerkjente menneskerettigheter (P.1), og besørger å ikke være involvert eller medvirke til brudd på menneskerettigheter (P.2).


Standart for arbeidslivet

Nortrail respekterer og anerkjenner organisasjonsfriheten, og med det retten til å føre kollektive forhandlinger (P.3).
Nortrail arbeider for å sikre at alle former for tvangsarbeid (P.4), barnearbeid (P5) og diskriminering (P.6) avskaffes.


Miljø

Nortrail skal støtte en føre var tilnærming til miljøutfordringer (P.7) og ta initiativ til å fremme økt miljøansvar (P.8).
Nortrail skal også støtte og oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi så langt det er mulig (P.9).


Anti-korrupsjon

Nortrail er forpliktet til ærlig og åpen konkurranse. Nortrail skal under ingen situasjon ta del i korrupte handlinger, og tar et klart standpunkt mot korrupsjon i sin helhet (P.10).