EXW

 • Selgeren gir kjøper tilgang til produktene i sine egne lokaler (fabrikk eller lager) ferdigstilt i henhold til kontrakt, men ikke klarert for eksport eller lastet på kjøretøy.
 • Kjøper bærer all risiko og alle kostnader forbundet med å bringe varene til sitt bestemmelsested.

EXW

FCA

 • Denne klausulen kan benyttes for alle typer transport.
 • Selgeren overleverer varene, klarert for eksport, i første transportørs (navngitt av kjøperen) varetekt på angitt sted.

FCA

FAS

 • Denne klausulen kan kun benyttes for sjøtransport, til havs eller på kanaler.
 • Selgeren må overlevere varene, klarert for eksport, ved siden av skipet i navngitt havn.
 • Kjøper bærer all risiko og alle kostnader etter dette tidspunkt.

FAS

FOB

 • Brukes kun ved sjøtransport.
 • Selgeren må laste varene ombord på det skipet som er angitt av kjøperen.
 • Ansvaret for varene overføres til kjøper i det øyeblikk varene er ombord i skipet.
 • Selgeren må eksportklarere varene.

FOB

CFR

 • Brukes kun ved sjøtransport.
 • Selgeren må bære alle kostnader og frakt fram til angitt lossehavn.
 • Risikoen blir imidlertid overført kjøperen i det øyeblikk varene lastes ombord i skipet.

CFR

CIF

 • Brukes kun ved sjøtransport.
 • I utgangspunktet lik CFR, bortsett fra at selgeren også bærer ansvaret for å forsikre varene for kjøperen.
 • Forsikring dekker kun minimumskravene og skulle kjøper ønske tilleggsdekning må han selv besørge dette, idet kjøperen overtar risikoen ved innlasting i skipet.

CIF

CPT

 • Tilsvarende CFR, men tilpasset andre transportmåter enn sjø.
 • Selgeren betaler frakt til angitt destinasjon, men risikoen for varene går over på kjøper i det øyeblikk varene leveres over til første transportør.
 • Kjøper må tegne forsikring av varene under transporten.

CPT

CIP

 • Tilsvarende CIF, men tilpasset andre transportmåter enn sjø.
 • Selgeren betaler for frakt og forsikring.
 • Forsikring dekker kun minimumskravene og skulle kjøper ønske tilleggsdekning må han selv besørge dette.
 • Risikoen går over til kjøper ved samme tid som for CPT.

CIP

DAP

 • Betyr at selgeren leverer når varene gjøres tilgjengelig for kjøper og når transporten kommer frem til avtalt sted.
 • Selger bærer all risiko forbundet med transport fram til navngitt bestemmelsessted.

DAP

DAT

 • Betyr at selgeren leverer når varene, etter lossing fra det aktuelle transportmiddel, gjøres tilgjengelig for kjøper på en avtalt terminal eller adresse.
 • Selger bærer all risiko forbundet med transport fram til, og lossing på navngitt bestemmelsessted.

DAT

DDP

 • Betyr at selgeren dekker alle transportutgifter og tar all risiko inntil varene er levert og i tillegg betaler eventuelle tollavgifter (import og eksport).

DDP