Speditørterminalen sto ferdig i 1981, og var et resultat av at Oslo kommune ønsket å samle store deler av byens spedisjonsforretninger på et sted. Nortrail som en av flere speditører, etablerer Speditørterminalen på Alnabru for et felles terminal og distribusjonssenter. Senere år tok Nortrail over som 100% eier. 

Speditørterminalen