Da tollvesenet skulle utvikle et elektronisk system for tollbehandling, var det naturlig at Nortrail ble med på utviklingen av systemet TVINN. Dette er et elektronisk system for utveksling av tolldeklarasjoner for næringslivet. Nortrail var i mai 1987 den aller første norske transportøren som sendte en elektronisk deklarasjon gjennom EDI til tollvesenet. 

TOLL