Nortrail blir medlem av det verdensomspennende oversjø nettverket Five Star Freight Systems - World Agency Network. Five Star Freight Systems er etablert i 189 land med over 200 kontorer strategisk lokalisert på 6 kontinenter. 

FSFS