Nortrail blir medlem av CargoLine Logistics Network. CargoLine tilbyr standardiserte og systematiserte stykkgodstransporter samt distribusjon, innkjøp og kontrakts logistikk over hele Europa. CargoLine ble grunnlagt i 1993, og er etablert med mer enn 80 partnere i Tyskland og i 43 land over hele Europa.

CL