Skulle det vise seg at godset har skjulte skader / manko, må vi informeres skriftlig i detalj om dette, senest 7 dager etter levering.