Skaden / mankoen må være anmerket i fraktbrev / CMR / PDA. Er leveringsbetingelsene på sendingen EXW / FCA / fritt grense (ved import) må reklamasjonen rettes til oss ved vår serviceavdeling. Dokumentert krav, som viser den skadede / tapte varens verdi og vekt, må oversendes. Handelsfaktura ligger til grunn for beregning av verdien. En vare er først å anse som tapt (manko) når det har gått 60 dager etter at vi tok over ansvaret for den. Krav på tapt vare sendes etter at denne fristen er utløpt. Skulle den skadede/tapte varens verdi vise seg å overstige SDR 8,33 / kg bør du oversende saken til eget forsikrings-selskap for å få dekket hele beløpet. Ingen transportører har konsekvensansvar, slik som tapt fortjeneste, ventetid etc. Egen transportforsikring bør ta høyde for dette. Du kan også velge og ikke ha transportforsikring på varen. Du er da selvassurandør og må selv bære tapet over SDR 8,33 / kg. Reklamasjonen vil deretter bli registrert og lagt til behandling. Forventet behandlingstid er 2-3 måneder, avhengig av sakens kompleksitet. Oppgjør i saken gis etter at vi har mottatt oppgjør på vårt regresskrav hos ansvarlig part. Ønsker du raskere oppgjør, bør du sende saken til eget forsikringsselskap.