Skaden / mankoen må være anmerket i fraktbrev / CMR / PDA. Er leveringsbetingelsene på sendingen DAP eller DDP (ved import) må reklamasjonen rettes til avsender. Avsender bærer transportrisikoen og har ved skade/manko ikke oppfylt kjøpskontrakten dere i mellom. Avsender må deretter rette reklamasjonen/kravet til den part han har inngått transportavtale med.