Hvis det oppdages skader / manko etter at du har pakket ut godset, dvs. såkalte skjulte skader / manko, må dette oppgis oss skriftlig innen 7 dager etter levering. Har du gjort dette, er skaden / mankoen å anse som rettidig meldt og behandles som ordinær skade / manko. Har du ikke meldt skjulte skader / manko innenfor fristen, har du overtatt bevisbyrden i saken. Du må da bevise at ikke skaden / mankoen har oppstått hos dere, men under transport. I praksis er det svært vanskelig å kunne bevise eller dokumentere dette. Konsekvensen er at du da må bære tapet selv.