Det er krav til deg som mottaker at godset MÅ undersøkes for skader / manko før du mottar det. Er det synlige avvik (skader/manko), MÅ dette anmerkes i fraktbrev / CMR eller på PDA. Gjøres ingen anmerkninger er dette å anse som at godset var i god behold da du overtok det.