Høyverdi vare. Kan kreve ekstra lastsikring, emballasje etc