Transport Management System eller Transportadministrativt System er et system for å kjøpe, booke og håndtere frakt fra en eller flere transporttilbydere. Systemet kan være frittstående eller integrert i økonomisystemet eller ehandelssystemet.