Transittering er Tolletatens tillatelse til å transportere varer fra avsender i ett land og fram til mottaker i et annet land.