NORDISK SPEDITØRFORBUNDS bestemmelser for transport, spedisjon og lagring.
Les her