Lastemeter - 1m av lastebilens lengde, 2,4m bredde og uavhengig av høyde. 
Lengde i meter * Bredde i meter / 2,4m = Lastemeter 
Les mer her