EUR-1 sertifikat, kan utløse tollfrihet ved fortolling av vare med opprinnelse i EU