Nummersystem som gir produkter et unikt optisk lesbart nummer