Sendingene fra flere leverandører transporteres samlet til terminal hvor disse blir sortert og splittet. Ut fra terminalen distribueres sendingene til sluttmottaker.