En COC, eller transportør-eid container, er en container som eies av et transportørfirma og leies ut til forskjellige mottakere