Et CMR dekker den obligatoriske informasjonen som et internasjonalt bilfraktbrev skal ha
CMR konvensjonen