Bulk er en type varer, gjerne råvarer, som fraktes eller lagres løse. De er altså ikke pakket inn i noen emballasje eller i beholder, men lastes rett inn i et skips lasterom. Eksempler er olje, malm, korn og kull.