Fjerdepartslogistikk - Et firma leier inn en spesialist til å drifte, utvikle og organisere eget lager, distribusjon og andre tjenester på vegne av seg selv