T-Dokument / MRN

T-dokument MRN (Transittdokument for grenseoverskridende gods), utstedt i avsenderland for sendingen, må avsluttes i Norge av autorisert mottaker. Skulle du som kunde motta et slikt dokument, MÅ det oversendes oss snarest mulig, hvis vi har håndtert transporten. Vi vil deretter avslutte dette overfor Tollvesenet på riktig måte.