Importfortolling

Alle sendinger inn til Norge må deklareres mot Tollvesenet. Dette kan vi gjøre for deg. Vi har en svært kompetent fortollingsavdeling. Frist for innfortolling er 10 dager etter ankomst (godsregistrering) av gods. Hvis du har en egen speditør, vennligst oppgi dette til oss snarest mulig. Ved ankomst av gods fra utlandet, sender vi en ankomstmelding til din speditør. Varene blir liggende på vårt tollager inntil fortolling er oversendt oss. Varene ligger fritt i 3 dager, deretter påløper tollagerleie.