Import / Eksport

NORTRAIL Norsk Trailer Express AS håndterer import- og eksportforsendelser mellom Norge og Skandinavia / Europa for øvrig. På de fleste land har vi 2-3 avganger i uken, både import/eksport. Se vår rutetabell for nærmere informasjon per land. Vi håndterer alle typer av ordinært gods; stykkgods, komplette sendinger, farlig gods, alkohol. Vi kan også arrangere transport av varmefølsomt gods. Vi transporterer dette stort sett på eget materiale, med unntak av varmefølsomt gods. Vi disponerer +/- 150 egne traller som håndterer ditt gods. Vi benytter oss av norske og utenlandske sjåfører som er kvalitetssikret slik at de har behørig utstyr på bilen samt ADR godkjenning for håndtering av farlig gods. Vi har også krav til at våre sjåfører snakker nordisk, engelsk eller tysk.