Hvordan beregne priser etter tilbud

Man må først finne ut om godset måler mer enn det veier. Volumgods er enten kubikk /m3 eller lastemeter/LM. Lastemetergods (LM) er gods som ikke kan kombineres med annet gods.
F.eks. gods kan bli ødelagt hvis vi laster annet gods ovenpå, pallene er ukurante eller det er Farlig gods.
1 EUR-pall = 0,4 LM.
Kubikk (m3) er gods som ofte har en lav vekt ( inntil 100 kg), lav høyde og vi kan laste ovenpå. Man har gått mer og mer bort fra m3 gods i Europa, så oftest beregnes sendingen som LM.
Vi finner kubikken ved å måle: lengde x bredde x høyde.
1 m3 = 333 kg.
Det skal ikke koste mindre i frakt å sende mer i vekt. Prisene er gitt i trappetrinn hvilket innebærer at de synker for hver takstgruppe. For sendinger som ligger nære skjæringspunktet kan det bli rimeligere å sende f. eks 1100 kg enn 960 kg. Regelen for disse er at maksimumsbeløpet i en vektgruppe vil være minimumsbeløpet i neste gruppe.