Fraktberegning av lastemeter / pall gjøres slik:

Skandinavia: 1 LM = 2000 kg / 1 EUR-pall = 800 kg (1,2 m lengde x 0,8 m bredde)
Europa: 1 LM = 1850 kg / 1 EUR-pall = 740 kg (1,2 m lengde x 0,8 m bredde)
1 sjøpall = 1000 kg (1,2m x 1m x høyden) / 1 sjøpall = 1200 kg (1,2 m x 1,2m x høyden)
Mer detaljer om omregning finnes her