Forsikring

Alle oppdrag utføres i henhold til en hver tids gjeldende bestemmelsene i Lov om Vegfraktavtaler, NSAB og CMR-Konvensjonen.
Alle transportører har et begrenset ansvar ved skade/manko beregnet oppad til SDR 8,33/kg skadet eller tapt gods. SDR (også XDR) er en internasjonal valuta for spesielle trekkrettigheter. Valutakursen kan finnes på bankenes valutasider her. SDR 8,33 utgjør per 20.01.20. NOK 102,71 /kg. Ingen transportør har konsekvensansvar.

For deg som kunde innebærer dette, at om din vare er verdt mer enn dette beløpet per kilo, bør du tegne en transportforsikring for å sikre dine verdier.

Om du skal tegne forsikring avhenger også av under hvilke leveringsbetingelser du har kjøpt varen.
Hvem bærer transportrisikoen - du eller avsender?
Er leveringsbetingelsene DAP eller DDP er det avsender, er de EXW eller FCA/fritt grense er det du. Den som bærer transportrisikoen må tegne forsikring på varen.

Vi anbefaler alle våre EXW kunder å tegne egen transportforsikring.