Faktura

Vår faktura sendes deg så snart som mulig etter en transport sammen med tolldeklarasjonen. Det kan også inngås avtale om at dette sendes deg automatisk via EDI (elektronisk). Gi oss beskjed om du ønsker dette.