MAUT/Tysk veiskatt

Med endring som trer i kraft per 01.12.2023 har tyske myndigheter kunngjort en betydelig økning av MAUT/ Tyske veiavgifter. Dette vil påvirke transporter til og fra Tyskland, samt transitt til andre land i Europa.

I dag inkluderer MAUT både infrastrukturavgift, støyavgift og luftforurensningsavgift, men i det nye takstsystemet vil en ny skattesats for CO2-utslipp legges inn som en del av veiskatten.

Vi kommer nærmere tilbake om konsekvensene når vi har en endelig avklaring på hvordan satsene vil bli justert, og hvilken innvirkning dette har på MAUT-tillegget. Indikasjonene er imidlertid en nesten dobling av dagens avgiftsnivå.

I tillegg kan vi gjøre dere oppmerksomme på at fra og med 01.07.2024 vil MAUT/Tysk Veiskatt også gjelde for kjøretøy mellom 3,5 tonn og 7,5 tonn. For øyeblikket gjelder MAUT kun for kjøretøy som veier 7,5 tonn eller mer. 

 

Sjøfrakt vil inkluderes i EU ETS-initiativet fra 2024

I 2005 ble EU Emissions Trading System-initiativet (ETS) introdusert som et verktøy for å redusere klimagassutslipp. ETS medfører at selskaper som forårsaker utslipp vil bli belastet et gebyr i forhold til mengden av utslipp som et insentiv for å redusere disse.  

Sjøfrakt vil nå bli integrert i ETS i tre stadier. Første trinn blir introdusert 1. januar 2024 og dekker utslippstillatelser for 40% av utslippene. Innen 2025 vil ETS dekke 70% av utslippene, og innen 2026 vil 100% av bekreftede utslipp være avgiftsbelagt.

I første omgang vil passasjer- og lasteskip med en bruttovekt over 5 000 tonn som opererer på ruter innenfor EU berøres.

Kostnader som påføres rederiene vil bli belastet kundene i logistikkjeden som benytter sjøfrakt som en del av transport veien. Vi kommer nærmere tilbake når vi har klarhet i hvordan avregningsmodellen vil se ut.

 

Vennligst ta kontakt med deres kontaktperson hos Nortrail skulle det være behov for ytterligere informasjon på nåværende tidspunkt.

 

Oslo 27.09.2023