Flere tog- og veistrekninger er berørt mandag morgen og vil fortsatt være berørt utover uken forårsaket av helgens store nedbørsmengder.

- Flere hovedveier inn- og ut av Oslo er stengt grunnet flom. Det vil oppstå forsinkelser i Oslofjordområdet.

- "Bergensbanen" er stengt, noe som gir store forsinkelser i togtrafikken til og fra Bergen.

Dette vil mest sannsynlig påvirke leveringstid og man må forvente forsinkelser i distribusjon.

Vi følger situasjonen og kommer med oppdateringer løpende.

Vi beklager dette.

Vennligst ta kontakt med oss hvis du har spørsmål angående dine leveringer: import@nortrail.no eller export@nortrail.no