Transport i Norge:

I ukene 27-32 tilpasses trafikkmønsteret i Norge for lavere godsmengder. På strekninger med lite eller mindre volum vil det være redusert frekvens eller økt benyttelse av transitt via andre terminaler som kan påvirke ledetidene for levering.

Terminalene opprettholder normale arbeidstider gjennom ferien, men lokaldistribusjon vil gå med noe redusert kapasitet tilpasset et lavere volum. Det kan forekomme lavere frekvens på steder med liten godsmengde og lang kjøreavstand fra våre terminaler.

Gi oss for øvrig gjerne en tilbakemelding på om det er noen av våre kunder som har sommersteng eller har reduserte åpningstider slik at vi får tatt hensyn til dette ved distribusjon.

Transport til/fra Italia, Portugal, Norden og kontinentet:

I ukene 28-35 tilpasses trafikkmønsteret i Europa for lavere godsmengder i forhold til ferieavvikling. På strekninger med lite eller mindre volum vil det være redusert frekvens og antall avganger per uke som kan påvirke ledetidene for levering, og vi ber om forståelse for dette.

Vi gjør oppmerksom på at det i August hovedsakelig er stengt i Italia og Portugal. Av den årsak ber vi om, i fall dere har sendinger fra disse destinasjonene, kontakter oss og deres leverandør så tidlig som mulig slik at godset kan hentes før lagrene stenger.

På kontinentet og særlig i Spania kan det være begrensede åpningstider i samme periode, og forsinkelser kan forekomme.
 

Vennligst ta kontakt med oss på mail: Import avdelingen, Import Norden, Eksport eller Disponering
Ønsker du kontakt med din kontaktperson vil du lett finne frem her: HER!

Vi benytter anledningen til å ønske alle våre kunder en riktig god sommer!