Vi opererer i et utfordrende og presset marked, med sterkt økende kostnader.

Som følge av dette ser vi oss nødt til å justere våre fraktrater samt lager og logistikktjenester med 6,7% gjeldende f.o.m. 01.01.2024. Fortolling og øvrige gebyrer justeres individuelt fra samme dato.

Justering av utenlandsk veiskatt samt norske Bom-, miljø- og rushtidsavgifter reguleres i tråd med avgiftene når disse iverksettes av myndighetene. 

Vi vil imidlertid understreke at det kan være nødvendig å foreta individuelle vurderinger.

Vi håper på forståelse for endringen, og ber dere vennligst ta kontakt med deres kontaktperson hos Nortrail skulle det være ønskelig å motta en oppdatert fraktavtale eller ytterligere informasjon.

Vi benytter samtidig anledningen til å takke for samarbeidet så langt i år, og ser frem til et fortsatt godt samarbeide i det kommende.

 

Oslo 01.12.2023