Vi opererer i et utfordrende og presset marked, med sterkt økende kostnader og kapasitetsutfordringer på både materiell og sjåfør siden.

Som følge av dette ser vi oss nødt til å justere våre fraktrater samt lager og logistikktjenester med 7,6% gjeldende f.o.m. 01.01.2022. Fortolling og øvrige gebyrer justeres individuelt fra samme dato.

Justering av utenlandsk veiskatt samt norske Bom-, miljø- og rushtidsavgifter reguleres i tråd med avgiftene når disse iverksettes av myndighetene.  

Vi vil imidlertid understreke at det kan være nødvendig å foreta individuelle vurderinger.

Vi håper på forståelse for endringen, og ber dere vennligst ta kontakt med deres kontaktperson hos Nortrail skulle det være ønskelig å motta en oppdatert fraktavtale eller ytterligere informasjon.

Vi benytter samtidig anledningen til å takke for samarbeidet så langt i år, og ser frem til et fortsatt godt samarbeide i det kommende.

 

 Oslo 30.11.2021