På bakgrunn av sterkt økende kostnader i markedet ser vi oss nødt til å justere våre fraktrater og gebyrer med 5,3% gjeldende f.o.m. 01.01.2019.

Justering av Tysk veiskatt samt Norske Bom-, miljø- og rushtidsavgifter reguleres i tråd med avgiftene når disse iverksettes av myndighetene.  

Vi vil imidlertid understreke at det kan være nødvendig å foreta individuelle vurderinger.

Vi håper på forståelse for endringen, og ber dere vennligst ta kontakt med deres kontaktperson hos Nortrail skulle det være ønskelig å motta en oppdatert fraktavtale eller ytterligere informasjon.

Vi benytter samtidig anledningen til å takke for samarbeidet så langt i år, og ser frem til et fortsatt godt samarbeide i det kommende.

 

Oslo 30.11.2018