Venter du varer fra Kina i dette tidsrommet anbefaler vi:

  • Legg inn tidlig bestilling hos din leverandør
  • Sjekk med fabrikken om når de starter opp igjen produksjonen
  • Ha god dialog med oss!

 

Prisendring og kapasitetsutfordringer

Det er vanlig at man opplever en betydelig prisøkning i denne perioden da etterspørselen er høy. Spesielt i år vil vi nok merke en mer utfordrende situasjon på grunn av krisen i Rødehavet, hvor man fortsatt omruter skip rundt Kapp det gode håp. Det vil gi stor innvirkning på kapasitet som igjen gir lengre transittid og økte priser. Så her anbefaler vi alle kunder å ha god dialog med sin kontaktperson hos oss.

Hong Kong stenger også ned, men da kun i 4 dager.

Oslo 18.01.2024