Det er nå stor etterspørsel etter transportkapasitet på all global varehandel. Hovedårsaken er ekstreme mengder gods i tillegg til meget store forsinkelser på leveransene av nytt transportmateriell som har vært planlagt i driften vår de nærmeste månedene. Dessuten merker vi at transport internt i Europa øker grunnet redusert skips- og containerkapasitet fra Fjerne Østen med dertil ekstremt høye priser. Dette påvirker stykkgodsnettverkene i Europa.

Hos Nortrail har vi allerede sikret oss økt kapasitet, men det er ikke tilstrekkelig for å dekke den økende aktiviteten. Vi må derfor skaffe annen ledig kapasitet i et marked som allerede har ressursknapphet, og vårt kapasitetstillegg dekker ekstrakostnaden på alle sendinger med bil og tog til og fra Europa. Selv om vi gjør vårt ytterste for å minimere konsekvensene for våre kunder fører denne kombinasjonen til økte kostnader i alle ledd i logistikk-kjeden, også for Nortrail.

Vi skal gjøre vårt ytterste for å redusere disse utfordringene for våre kunder gjennom sommeren, nøl ikke med å kontakte oss ved behov. 

Deres varetransport skal også de neste månedene være vårt høyeste fokus!

Oslo, 02.07.21.