I Troms og Finnmark kan vinden bli orkan styrke og i Nordland er det meldt opp mot storm. På grunn av dette vil veger, bruer og fjellorverganger kunne bli stengt og ferjesamband innstilt på kort varsel.

Det vil dessverre bli forsinkelser denne uken. Fredagens avgang til nord er også forsinket. På Østlandet er det nå bedre kjøreforhold, men fortsatt et lite etterslep fra forrige uke.

Det er satt inn ekstra kapasitet for å komme ajoùr.

Vi beklager ulempen dette medfører!

Vennligst ta kontakt med oss hvis du har spørsmål angående dine leveringer: import@nortrail.no eller export@nortrail.no 

Få direkte informasjon fra vegvesenet her

Oslo 29.01.2024