I dag har vi 10 dagers regelen, som betyr at sendinger kan transporteres inn til Norge, for deretter å deklareres innen 10 dager.


Endringen som er under bearbeiding vil være følgende:

Sendinger skal deklareres FØR ankomst norsk grense

Dette vil medføre en større endring for alle som arbeider med grenseoverskridende transport og tollbehandling knyttet til disse.

Nortrail er aktivt deltagende i samarbeidsgrupper rundt dette i regi av NHO Logistikk og Transport, og er i løpende dialog og møter med Tolletaten for å sikre at dette blir gjort på best mulig måte.

Vi vil holde alle våre kunder løpende oppdatert om veien fremover.

Mer informasjon om den nye fortollingsendringen kan du lese på Toll sine sider: www.toll.no/digitoll

 

Oslo 19.01.2023

Monica Andersson
Kvalitetssjef