Den nye Mobilitetspakken setter rammen for hvordan fremtidens europeiske veitransportsystem skal se ut, og implementeringen vil medføre store endringer innen transportsektoren når regelverket trer i kraft fra Februar. Disse endringene vil i stor grad påvirke planlegging, kapasitet og kostnadene i forbindelse med transportene.

Det er foreløpig usikkert hva den faktiske økonomiske påvirkningen blir, så vi kommer tilbake med mer info når vi har klarhet i kostnadsbildet dette vil medføre på kort sikt.  


Regelverket for Mobilitetspakken er vedtatt for å:

 • Forbedre vilkårene for sjåfører
 • Etablere klare og tydelige regler for utstasjonering av sjåfører
 • Sikre bedre etterlevelse av gjeldende og nye regler i kampen mot ulovlig opptreden
   

Mobilitetspakken innbefatter disse punkter:

 • Innstramming av regler for kabotasje
 • Pålagt retur av kjøretøyet til hjemlandet senest etter åtte uker
 • Sjåførene får rett til å returnere til arbeids- eller hjemsted hver fjerde uke
 • Lønn for sjåfører både for kabotasje og for tredjelandskjøring må følge nivået i landene der transporten utføres
 • Sjåførene får krav om å overnatte utenfor lastebilen ved normal ukehvile (på 45 timer eller mer), for arbeidsgivers regning
 • Varebiler i internasjonal transport må også ha tillatelse og fartsskriver
 • Innføring av digitale fartsskrivere med GPS i alle kjøretøy som driver internasjonal transport, gjeldende fra 2023

Konsekvensene vil kunne bli:

 • Mer kompliserte og fordyrende administrasjon
 • Økte omkostninger med merkbart mindre kapasitet på materiell og sjåfører.
 • Ledetiden vil øke
 • Generelt økte kostnader
 • Bestillinger av transporter må gjøres tidligere


Nortrail anser dette som en positiv endring med enhetlig regelverk for å øke sjåførenes vilkår drastisk med blant annet hevede lønninger og forbedring i generell levestandard.

Vi vil holde våre kunder løpende orientert, men ta kontakt med oss ved eventuelle spørsmål.
 

Oslo 08.02.2022