Vi takker DNV for hyggelig besøk
 

Hvert år er vi så heldige å få besøk av DNV for ekstern revisjon av våre kvalitets og miljøsertifiseringer. Vi er som kjent sertifisert med både ISO 9001:2015 Ledelsessystem for kvalitet og ISO 14001:2015 Ledelsessystem for miljø.

Vi er godt kjent med våre systemer, men vi kan som alle andre se oss litt blinde noen ganger. Da er det veldig godt å ha en leverandør som kommer inn og går systemet etter i sømmene.

Vi får innspill til forbedringer og justeringer som kan gjøres, og det gir oss gode muligheter til å utvikle oss videre.

En vel gjennomført revisjon og med et meget godt resultat medfører at vi fremover også har kvalitetsstempelet som kvalitet og miljøsertifisert. 

Oslo 14.06.2023