Den senere tids dramatiske utvikling i denne Force Majeure-situasjonen har medført betydelige endringer og utfordringer i det internasjonale transportmarkedet.

Som følge av kronekollapsen har våre transportkostnader økt dramatisk på kort tid, og det medfører at vi blir nødt til å innføre et ekstraordinært valutatillegg på 13% for alle kunder fra og med 20.03.2020.

Tillegget vil fremkomme som egen linje på våre fakturaer.

Vi gjør oppmerksom på at disse tilleggene normalt sett justeres hver måned basert på forrige måneds gjennomsnittlige kurser, men dagens justering er ekstraordinær og vil nå justeres ukentlig inntil sitasjonen er mer stabil.

Vi har forståelse for at dette er mer omkostninger ingen ønsker, men med utgangspunkt i at vi er i en Force Majeure-situasjon, håper vi at våre kunder har forståelse for dette.

Ta kontakt med din regulære kontaktperson på Nortrail skulle du ha behov for ytterligere informasjon.

 

Oslo 20.03.2020