En Mobilitetspakke ble vedtatt av EU i 2020 som regulerer bestemmelser rundt lønns og arbeidsforhold for sjåfører og kjøretøy.
Les mer her