RSS https://www.nortrail.no/ Endringer ved bruk av ikke resirkulert/ ikke gjenbrukbar plast ved forsendelse til Spania https://www.nortrail.no/driftsmeldinger/endringer-ved-bruk-av-ikke-resirkulert-ikke-gjenbrukbar-plast-ved-forsendelse-til-spania-article673-113.html Fri, 27 Jan 2023 14:19:00 +0100 Fremtidens fortolling, endringer er underveis! https://www.nortrail.no/nyheter/fremtidens-fortolling-endringer-er-underveis-article693-114.html Som mange har fått med seg så er det en omveltning på gang som igjen vil påvirke hvordan fortollinger gjøres i Norge. Thu, 19 Jan 2023 15:28:02 +0100 Endringer i krav om fullmakt for å utføre fortolling fra 1. Januar 2023 https://www.nortrail.no/nyheter/endringer-i-krav-om-fullmakt-for-a-utfore-fortolling-fra-1-januar-2023-article692-114.html I forbindelse med lanseringen av DIGITOLL har Tolletaten endret ordlyden i tolloven som omfatter blant annet fullmakten som gis til speditør slik at fortolling kan utføres på vegne av importør/eksportør. Fri, 06 Jan 2023 10:37:29 +0100 Pris og avtale justeringer 2023 https://www.nortrail.no/nyheter/pris-og-avtale-justeringer-2023-article691-114.html Wed, 30 Nov 2022 16:00:00 +0100 Avganger jul og nyttår 2022/2023 https://www.nortrail.no/driftsmeldinger/avganger-jul-og-nyttar-2022-2023-article687-113.html Mon, 31 Oct 2022 11:12:36 +0100