- Når tid betyr noe

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB
  • de_DE

Søk

Du er her:

Kundeportal

Norsk Trailer Express

Kundeportal

Behov for transportløsning?

Vi tar kontakt innen 2 timer!

Prisforespørsel

Kostnadsøkninger i forbindelse med EUs Mobilitetspakke


Vi viser til tidligere informasjon og nyhetsbrev angående EUs Mobilitetspakke som har blitt besluttet innført av myndighetene f.o.m 02.02.2022. Den lovpålagte Mobilitetspakken ble vedtatt av EU i 2020 og regulerer bestemmelser rundt lønns og arbeidsforhold for sjåfører og kjøretøy. Vi ser det som positivt at EU og myndighetene innfører reguleringer for å bedre lønns og boforholdene til sjåførene. Imidlertid kommer ikke reglementet uten ekstra kostnader forbundet med dette.

Som en direkte konsekvens av det nye reglementet blir vi tvunget til å implementere et tillegg fra 15.03.2022.

EU Mobilitetstillegg

  • Sverige og Finland: 4,5%
  • Danmark: 11,8%
  • UK og Irland: 4,5%
  • Øvrige Europa: 7,9%

 

Tillegget blir kalkulert ut i fra fraktprisen og vil komme på en separat varelinje på fakturaen.       

Kostnadene som spesifisert er de vi kjenner til nå, men Nortrail vil vurdere utviklingen i kostnadene fortløpende og vil justere disse i tråd med denne.

 

Ved spørsmål ber vi deg ta kontakt med din faste kontaktperson hos oss.

 

Oslo 23.02.2023.

 

 

some_facebook some_linkedIn some_g_pluss