- Når tid betyr noe

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB
  • de_DE

Søk

Du er her:

  • Hjem
  • Nyheter
  • Nyheter
  • INFORMASJON TIL FRAKTKUNDER OM ALLMENNGJØRING AV GODSSJÅFØRTARIFF FRA 1.7.2015

Kundeportal

Norsk Trailer Express

Kundeportal

Behov for transportløsning?

Vi tar kontakt innen 2 timer!

Prisforespørsel

INFORMASJON TIL FRAKTKUNDER OM ALLMENNGJØRING AV GODSSJÅFØRTARIFF FRA 1.7.2015

Tariffnemda har besluttet en forskrift som innebærer at det fra 1. juli 2015 innføres allmenngjøring av en timesats på kr 158,32 for godsbilsjåfører som kjører lastebil over 3,5 tonn og en diettsats for planlagt overnatting i henhold til hva norske myndigheter til enhver tid godkjenner som skattefri diett. Denne diettsatsen er for tiden kr 307,- pr døgn. Det skal utbetales 1/3-del diettsats pr påbegynte åttetimers periode.

Protokoll og forskrift finnes under denne lenken: Protokoll 4/2015

Arbeidstilsynet har laget et faktaark med informasjon om ordningen som du kan lese her: Faktaark

For sjåfører i bedrifter som har avtale om transporter med norsk oppdragsgiver gjelder forskriften. I praksis betyr det all innlandstransport med lastebiler over 3,5 tonn og for import og eksportoppdrag hvor bestiller av transporten er i Norge.

Det gjelder en såkalt "påse-plikt" (se side 3, 2. avsnitt i dokumentet) som innebærer at oppdragsgiver har plikt til å se til at forskriften følges av transportselskapet. Dette gjøres best ved at transportleverandører informeres om allmenngjøringsforskriften samt hvilke satser som gjelder. Det gjelder i tillegg et solidaransvar for lønn og feriepenger ( se side 3, 3.avsnitt) som innebærer at oppdragsgiver kan bli ansvarlig for lønn og feriepenger for ansatte hos sine transportleverandører hvis forskriften ikke følges. Det er likevel arbeidsgiver for sjåførene som har plikt til å følge forskriften (pliktsubjekt) mens oppdragsgiver har påse-plikt og solidaransvar.

Allmenngjøringsforskriften gjelder ikke egentransport, lærlinger eller arbeidstakere på arbeidsmarkedstiltak.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med oss. 

Oslo, 20.08.2015

Christian H. Whist, Driftssjef

 

some_facebook some_linkedIn some_g_pluss